LOGO ABC        
Geluidsmeter en Trillingsmeter

Minimate Trillingsmeters voor metingen volgens de SBR-Richtlijn A "Schade aan gebouwen"

minimate_sbr_trillingsmeterVibra_SBR_minimate

De Minimate SBR+ is een zeer robuste - real time - trillingsmeter welke wordt voorzien van een een of meerdere Geofoons welke voldoen aan de specificaties volgens de SBR-Richtlijn A is een frequentiegebied van 1 - 100 Hz met een resolutie van 0.007889 mm/s. Deze trillingsmeter voldoet aan de eisen zoals gesteld in de DIN-45669-1 van juni 1995 (klasse-1) en de SBR-richtlijn A "Schade aan Gebouwen". Het meetbereik is van 0 tot 254 mm/s. Het storage interval is vrij instelbaar van 1 seconde tot 60 minuten. Er kunnen tot 800.000 samples worden opgeslagen in het standaard geheugen van 64 MB en 8000 volleldige traces. De trillingsmeter is waterdicht volgens IPC 674. De meter is EMC afgeschermd en voorzien van ruis- en storingsonderdrukkende filters, zulks om te voorkomen dat u signalen meet die geen betrekking hebben op de trillingsbron, iets wat bij andere meetinstrumenten voorkomt.

Op deze trillingsmeter kunnen tevens naast Geofonen ook andere sensoren worden aangesloten zoals een microfoon, een hydrofoon en versnellingsopnemers. De basis versie bestaat uit een 4 kanaals analyzer waarop 1 triaxiale SBR-geofoon wordt aangesloten. Het vierde kanaal kan gebruikt worden voor geluidsmetingen of bijvoorbeeld een versnellingsopnemer. De SBR geofoon is voorzien van een ingebouwde calibratiekaart en automatische sensor check. Het bepalen van de dominante frequentie gebeurd met een FFT analyse. De software bepaald zelf automatisch de fysisch de dominante fequentie, dit is de frequentie waar zich het hoogste maximum bevindt. Bij overschrijdingen van de grenswaarden uit de SBR in het tijdsdomein kan - bij complexe trillingsvormen - middels de software bekeken worden of er in het dichtheidsspectrum maxima aanwezig zijn die qua trillingssnelheid en frequentie dominant zijn voor toetsing aan de grenswaarde (methode 1, sbr). De Blasware Advanced software biedt ongeevenaarde mogelijkheden voor signaal analyse. HHandleiding Trillingsmeterr HTrillingsregistratier HVoorbeeld Histogramr HVoorbeeld bepaling dominante frequentier HDiverse Sensorenr HSoftwarer

De Minimate SBR+ wordt standaard als volgt geleverd:

 • Basis unit 4 kanaals met 64 Mb geheugen.
 • Triaxiale SBR / DIN Geofoon.
 • Ethernet kabel
 • Basis software (Blasware)

Optioneel zijn er veel extra's te verkrijgen ondermeer:

 • Professionel analyse software (Blasware Advanced)
 • Diverse Sensoren / Geofonen
 • Modem die automatisch de files verzend bij overschrijdingen
 • Install Link (doorsturen data naar beveiligde website)
 • Remote Alarm
 • Kabel voor aansluiten op extra accu of lichtnetvoeding
 • De Minmate SBR is verkrijgbaar in 4 kanaals, 6 kanaals en 8 kanaalsuitvoering.
 • Hieronder een voorbeeld van een automatische rapportage, de gekozen norm kunt u zelf instellen in de sofware.

Meetrapport Trillingen Parameters Instelbaar

 

 

Wave form

 
HOME | ABOUT US | BSWA | WEBSHOP | KONTAKT | HELP
Copyrights; 2011 ABC International Trade BV. All rights reserved.